Trinol Maurstrøpulver PG

Salgspris0,00 kr
Utsolgt

Trinol Maurstrøpulver PG

/ Mot maur ute

/ Effektiv mot alle typer insekter som maur, saksedyr, kakkerlakker, skrukketroll, sølvkre m.fl

Advarsel:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P391 Samle opp spill. P501 Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg. EUH208 Inneholder Permethrin. Kan gi en allergisk reaksjon.

GHS09_aq-pollut

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!