Protox Insekt

Salgspris0,00 kr

Protox Insekt

/ Vannbasert, fargeløst middel til bekjempelse av treborende insekter både nytt og gammelt treverk

/ Brukes i takkonstruksjoner, krypkjellere, fasadebekledninger, møbler eller andre steder hvor det finnes treverk i bygningen

/ Påføres med pensel eller ved dypping

/ Middelet er klar til bruk og skal ikke fortynnes

/ Malte eller lakkerte overflater må slipes ned til bart treverk før behandling, da Protox insekt ikke trenger igjennom malingsfilmen

/ På beisede eller voksede overflater bør det foretas en prøvebehandling på et mindre synlig sted for å sikre at det ikke skjer en reaksjon med den tidligere overflatebehandlingen

Advarsel:

H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332: Farlig ved innånding.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

GHS09_aq-pollut

Gratis frakt!
På lager i Norge!
Norsk nettbutikk

Subheading

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

Heading

Use this text to share information about your brand with your customers. Describe a product, share announcements, or welcome customers to your store.

100%

FORNØYD-GARANTI!

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar. Husk at du også kan chatte med oss om du lurer på noe!